Carl Ole Kragsig Kristensen
Arkitekt MAA/PAR
Kronprinsensgade 22
5000 Odense C
Tlf. 6611 0456
Fax. 6619 1456
Email: cokk@cokk.dk
Tegnestuen blev oprettet som selvstændig virksomhed i 1988, et personligt ejet enkeltmandsfirma, med SE-nr. 1377 6903.

Opgaverne blev i starten stillet af tidligere arbejdsgivere fra ansættelsesforhold, fortrinsvis udformning af bebyggelser med rækkehuse til udlejning for PBU, Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger.

Planlægning af boliger, fra individuelle enfamiliehuse til større samlede bebyggelsesplaner, er væsentlig aktivitet.

Kærkomne er de mange mindre rådgivningsopgaver, mest i lokalområdet, for private, om boligforbedring og byfornyelse. På baggrund af bl.a. udarbejdelsen af registranterne for Odenses ældre bydele, næres i samråd med bygherren, stor professionel veneration og respekt i omgangen med gammel traditionel byggeskik. Herunder har tegnestuen ydet rådgivning på flere fredede bygninger.

På baggrund af mit arbejde med udviklingen af Brandts Klædefabrik til kulturfabrik, kom opgaver med Børnekulturhuset Fyrtøjet i tilknytning til H. C. Andersens Hus samt Fyns Grafiske Værksted.

Professionel interesse for byplanlægning i Odense er genereret af ansættelsesforhold som ung ved Byplanchefen, samt et grundigt arbejde med udredning af Odenses ældre byudviklingshistorie i Registranterne.(:Albanikvarteret, Vesterbrokvarteret, ...etc.)

Tegnestuens styrke er omstillingsparathed, bredt erfaringsgrundlag fra egenhændig varetagelse af mangeartede opgavetyper i alle skalaforhold, og en konsekvent engageret personlig betjening. Budgetansvarlighed er vigtig bestanddel af tegnestuens faglighed.

Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole, professor Mogens Breyen, lærer professor Hanne Kjærholm, 1976.

Ansættelsesforhold ved:

Byplanchefen i Odense 1969-70. Thorvald Dreyer 1970.
Kooperativ Byggeindustri 1971-73. Tage Nielsens Tegnestue 1975.
Collin, Bølling & Behncke 1976. Isager & Raahauge 1976-85.
Fugl & Henneberg 1985-87. Ungdomsboligfonden 1987-88.

Censorater ved Arkitektskolen i Århus og Odense Tekniske Skole.
Medlem af Praktiserende Arkitekters Råd. Prof. ansvarsforsikring.